Bezpieczeństwo

Vipmar Tour

Ostrzeganie przed nadmierną prędkością

System rozpoznaje znaki drogowe i ostrzega kierowcę przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkości na drodze.