Regulamin

OGÓLNE

1. Firma Vipmar Tour zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby podróż przebiegła w sposób spokojny i bezpieczny.

2. W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki jesteśmy do Państwa telefonicznej dyspozycji przez całą dobę – 7 dni w tygodniu.

3. Przewoźnik zapewnia nieodpłatną pomoc przy obsłudze bagażu lub pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu (np. osobom starszym lub dzieciom) na czas trwania całej podróży.

REZERWACJA

4. Rezerwacje przejazdu przyjmowane są wyłącznie przez biuro firmy – za pośrednictwem bileterii on-line pod adresem internetowym www.vipmartour.pl/bilety lub drogą telefoniczną lub mailową.

5. Obowiązkowe potwierdzenie rezerwacji odbywa się drogą telefoniczną na dzień przed zaplanowanym wyjazdem.

6. Pasażer ma prawo do rezerwacji określonego miejsca w pojeździe na czas trwania całej podróży. Opcja jest płatna (20 zł/5 euro) i wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z biurem.

7. Vipmar Tour ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji Pasażerowi, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwym, po spożyciu środków odurzających lub zachowuje się agresywnie i nieprzyzwoicie.

8. Anulacji rezerwacji i zmiany daty przejazdu można dokonać wyłącznie kontaktując się drogą telefoniczną z biurem firmy. Rezygnacja i anulowanie rezerwacji u kierowcy nie są wiążące.

9. W przypadku braku kontaktu lub braku anulowania rezerwacji przez Klienta – w dniu wyjazdu, firma Vipmar Tour zastrzega sobie prawo do uruchomienia procedur wiążących się ze ściągalnością całości opłaty za przejazd.

PODRÓŻ

10. Vipmar Tour nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od przewoźnika (utrudnienia w ruchu, czynniki atmosferyczne, awaria pojazdu itp.).

11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godziny przyjazdu i dojazdu, wcześniej informując o tym Pasażera.

12. W czasie podróży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.

13. Kierowca ma prawo zażądać opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pasażer: znajduje się w stanie nietrzeźwym, zachowuje się w sposób uciążliwy dla kierowcy lub innych pasażerów, nie posiada wymaganych przepisami ważnych dokumentów stwierdzających jego tożsamość, dopuści się wykroczeń celno-dewizowych.

14. Podczas podróży Pasażer ma obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zaleceń kierowcy.

15. Za zanieczyszczenia i uszkodzenia pojazdu przez Pasażera pobierana będzie opłata na rzecz kosztów czyszczenia pojazdu lub naprawy uszkodzonych części. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty kierowca może zatrzymać bagaż jako kaucję oraz zażądać pisemnego zobowiązania zapłaty Przewoźnikowi za wyrządzone szkody.

BAGAŻ

16. Dopuszczalny bagaż zawarty w cenie przejazdu dla każdego Pasażera to: 2 małe torby/walizki (wymiary: 60x40x20cm) + bagaż podręczny lub 1 duża walizka/torba (wymiary: 80x50x40cm) + bagaż podręczny. Łączna waga bagaży nie może przekroczyć 30 kg.

17. Bagaż podręczny – Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do przedziału osobowego bagaż podręczny pod warunkiem, że jego gabaryt lub inne cechy nie wpływają na komfort podróżowania innych pasażerów.

18. Nadbagaż jest płatny i możliwy do przewiezienia jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w biurze firmy. Opłata za nadbagaż wynosi 3 złote za każdy kilogram ponad limit, pobierana jest przez kierowcę w momencie odbioru pasażera.

OPŁATY ZA PRZEJAZD

19. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

      a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,

      b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,

      c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,

      d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.

20. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje się na pisemny wniosek pasażera przesłany na adres biuro@vipmartour.pl zawierający numer konta bankowego na który ma być dokonany zwrot oraz dane adresowe posiadacza konta bankowego.

21. Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera w dniu odjazdu busa, braku kontaktu z pasażerem w dniu przejazdu, lub gdy stan pasażera wskazuje na to, że jest pod wpływem środków odurzających i innych używek.