Obowiązek Informacyjny:

Vipmar Tour Mariusz Woszczyński ul Tarnogórska 19/12 44-100 Gliwice informuję Państwa o przetwarzaniu danych osobowych:

Nazwisko, imię, tel. kontaktowy, adres klienta, adres docelowy – w celach wykonania usługi transportu oraz ewentualnego kontaktu z Państwem w celu odbioru Państwa z adresu zamówienia, dane są podawane przez Państwa dobrowolnie, jednak ich nie podanie może skutkować nie wykonaniem usługi przez naszą firmę.

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane innym nieupoważnionym podmiotom. Dane przetrzymywane są w systemie informatycznym, w pełni chronionym przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przysługuje państwu prawo do: Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez firmę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas wykonania usługi, następnie po wykonaniu usługi są przetrzymywane w bazie klientów, w wypadku ponownego skorzystania z naszych usług.